Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
suddenly
phó từ
xem suddensuddenly
['sʌdnli]
phó từ
xem suddenmột cách bất ngờ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.