Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
proud

proud
[praud]
tính từ
(+ of) kiêu ngạo, kiêu căng, kiêu hãnh, tự đắc
with proud looks
vẻ kiêu hãnh, vẻ kiêu căng
to be proud of one's rank
kiêu ngạo về địa vị của mình
tự hào; hãnh diện; tự trọng; đáng tự hào
to be proud of the victory
tự hào về chiến thắng
the proudest day of my life
ngày tươi đẹp hãnh diện nhất đời tôi
to be too proud to beg
quá tự trọng không thể hạ mình cầu xin được
lộng lẫy, huy hoàng, uy nghi, hùng vĩ
the troops ranged in proud array
quân dội đứng thành hàng ngũ uy nghi
proud Truongson range
dãy Trường-sơn hùng vĩ
tràn ngập, ngập lụt (sông, hồ...)
hãng (ngựa...)
(+ of something) nhô ra khỏi, kéo dài quá cái gì
proud flesh
thịt mọc lồi lên ở vết thương
as proud as a peacock
cực kỳ kiêu hãnh
phó từ
kiêu ngạo, kiêu căng, kiêu hãnh, tự đắc
tự hào; hãnh diện; tự trọng; đáng tự hào
lộng lẫy, huy hoàng, uy nghi, hùng vĩ
tràn ngập, ngập lụt (sông, hồ...)
hãng (ngựa...)
to do somebody proud
(thông tục) trọng vọng, trọng đãi
you do me proud
anh trọng vọng tôi quá, anh trọng đãi tôi quá


/proud/

tính từ
((thường) of) kiêu ngạo, kiêu căng, kiêu hãnh, tự đắc
with proud looks vẻ kiêu hãnh, vẻ kiêu căng
to be proud of one's rank kiêu ngạo về địa vị của mình
tự hào; hãnh diện; đáng tự hào
to be proud of the victory tự hào về chiến thắng
the proudest day of my life ngày tươi đẹp hãnh diện nhất đời tôi
tự trọng
to be too proud to beg quá tự trọng không thể hạ mình cầu xin được
lộng lẫy, huy hoàng, uy nghi, hùng vĩ
the troops ranged in proud array quân dội đứng thành hàng ngũ uy nghi
proud Truongson range dãy Trường-sơn hùng vĩ
tràn ngập, ngập lụt (sông, hồ...)
hãng (ngựa...) !proud flesh
thịt mọc lồi lên ở vết thương

phó từ
(thông tục) trọng vọng, trọng đãi
you do me proud anh trọng vọng tôi quá, anh trọng đãi tôi quá

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "proud"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.