Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hindustani
hindustani
[,hindu'stɑ:ni]
tính từ
(thuộc) Hin-đu-xtăng
danh từ
người Hin-đu-xtăng
tiếng Hin-đu-xtăng


/,hindu'stɑ:ni/

tính từ
(thuộc) Hin-ddu-xtăng

danh từ
người Hin-ddu-xtăng
tiếng Hin-ddu-xtăng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.