Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
healthfullness


/'helθfulnis/

danh từ
tính chất lành mạnh
tính chất có lợi cho sức khoẻ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.