Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flavo-protein
flavo-protein
['fleivou'prouti:n]
danh từ
(hoá học) (sinh vật học) flavoprotein


/'fleivou'prouti:n/

danh từ
(hoá học) (sinh vật học) flavoprotein

Related search result for "flavo-protein"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.