Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dancer

dancer
['dɑ:nsə]
danh từ
diễn viên múa


/'dɑ:nsə/

danh từ
người nhảy múa, diễn viên múa, vũ nữ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dancer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.