Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Balistes


noun
type genus of the Balistidae
Syn:
genus Balistes
Hypernyms:
fish genus
Member Holonyms:
Balistidae, family Balistidae
Member Meronyms:
queen triggerfish, Bessy cerca, oldwench, oldwife, Balistes vetula


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.