Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aurora

aurora
aurora
aurora

Auroras are beautiful lights in the near-polar sky.

[ɔ:'rɔ:rə]
danh từ
Aurora nữ thần Rạng đông
ánh hồng lúc bình minh, ánh ban mai (trên bầu trời)
cực quang
aurora borealis
bắc cực quang
aurora australis
nam cực quang(Tech) cực quang [TQ] (nam/bắc cực)

/ɔ:'rɔ:rə/

danh từ
Aurora nữ thần Rạng đông
ánh hồng lúc bình minh, ánh ban mai (trên bầu trời)
cực quang
aurora borealis bắc cực quang
aurora australis nam cực quang

Related search result for "aurora"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.