Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Ameiuridae


noun
North American catfishes
Syn:
family Ameiuridae
Hypernyms:
fish family
Member Holonyms:
Siluriformes, order Siluriformes
Member Meronyms:
Ameiurus, genus Ameiurus, Ictalurus, genus Ictalurus, Pylodictus, genus Pylodictus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.