Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
afflictif


[afflictif]
tính từ
(luật học, pháp lý) khổ nhục (hình phạt)
Peine afflictive
hình phạt khổ nhục (như) tử hình, giam cầm, đày biệt xứ...Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.