Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aerology
aerology
[eə'rɔlədʒi]
danh từ
(vật lý) môn quyển khí
(khí tượng) môn khí tượng cao không


/eə'rɔlədʤi/

danh từ
(vật lý) môn quyển khí
(khí tượng) môn khí tượng cao không


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.