Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
accroc


[accroc]
danh từ giống đực
chỗ toạc
Faire un accroc à son pantalon
làm toạc quần.
khó khăn, trở ngại
Il est survenu un accroc
đã nảy ra một khó khăn
(nghĩa bóng) vết nhơ
Un accroc à la réputation
một vết nhơ cho thanh danh
đồng âm AccroGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.