Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wonderful

wonderful
['wʌndəfl]
tính từ
kỳ lạ, phi thường, kỳ diệu, gây ra sửng sốt, rất ngạc nhiên
the child's skill is wonderful for his age
tài năng của cậu bé thật là phi thường vào lứa tuổi cậu ta
rất tốt, đáng thán phục
the weather is wonderful
thời tiết thật là tuyệt vời
she is a wonderful mother
cô ấy là một người mẹ tuyệt vời


/'wʌndəful/

tính từ
kỳ lạ, phi thường; kỳ diệu, thần kỳ

Related search result for "wonderful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.