Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whithersoever
whithersoever
['wiðəsou'evə]
phó từ
(từ cổ,nghĩa cổ) đến bất kỳ nơi nào, đến đâu cũng được


/'wi sou'ev /

phó từ
(từ cổ,nghĩa cổ) đến bất kỳ ni nào, đến đâu cũng được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.