Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
weather-beaten
weather-beaten
['weðə'bi:tn]
tính từ
lộng gió (bờ biển)
sạm nắng (da); dày dạn nắng gió, dày dạn phong sương (người)
hỏng nát vì mưa gió


/'weðə,bi:tn/

tính từ
lộng gió (bờ biển)
sạm nắng (da); dày dạn phong sương (người)
hỏng nát vì mưa gió

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "weather-beaten"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.