Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
warming-up
warming-up
['wɔ:miη'ʌp]
Cách viết khác:
warm-up
['wɔ:mʌp]
danh từ
(thể dục,thể thao) sự khởi động (trước cuộc đấu)


/'wɔ:miɳ'ʌp/ (warm-up) /'wɔ:mʌp/
up) /'wɔ:mʌp/

danh từ
(thể dục,thể thao) sự khởi động (trước cuộc đấu)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.