Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vox populi
danh từ
(tiếng La tinh) dư luận quần chúngvox+populi
[,vɔks'pɔpjulai]
Cách viết khác:
vox pop
[,vɔks'pɔp]
danh từ
(tiếng La tinh) dư luận quần chúngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.