Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
veracious
tính từ
chân thực (người)
đúng sự thật, xác thực (lời phát biểu )veracious
[və'rei∫əs]
tính từ
chân thực (người)
đúng sự thật, xác thực (lời phát biểu..)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.