Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
varnisher
varnisher
['vɑ:ni∫ə]
danh từ
người đánh véc ni (bàn ghế)
người tráng men đồ sành


/'vɑ:niʃə/

danh từ
người đánh véc ni (bàn ghế)
người tráng men đồ sành


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.