Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
vắtnoun
terrestrial leech a handful
verb
to wring, to squeeze to throw over on to pull up to cross

[vắt]
terrestrial leech
handful
to press; to squeezeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.