Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
noun
shovel, ladle
verb
to mend;

[vá]
shovel; ladle
to mend
to stitch up; to sutureGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.