Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unworldliness
unworldliness
[,ʌn'wə:ldlinis]
danh từ
tính chất không trần tục, tính chất thanh tao, tính chất cao cả


/' n'w :ldlinis/

danh từ
tính chất không trần tục, tính chất thanh tao


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.