Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsatisfying
unsatisfying
[,ʌn'sætisfaiiη]
tính từ
không đem lại sự thoả mãn, không làm thoả mãn, không làm vừa ý


/' n's tisfaii /

tính từ
không làm tho m n, không làm vừa lòng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.