Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unreceptive
tính từ
không dễ lịnh hội, không nhạy cảmunreceptive
['ʌnri'septiv]
tính từ
không dễ lịnh hội, không nhạy cảmGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.