Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unquenched
unquenched
[,ʌn'kwent∫t]
tính từ
không tắt, không bị dập tắt
không được thoả mãn; chưa nguôi; chưa đỡ (khát)


/' n'kwent t/

tính từ
không tắt, không bị dập tắt
không được tho m n; chưa nguôi; chưa đỡ (khát)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.