Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unproportional
unproportional
[,ʌnprə'pɔ:∫ənl]
tính từ
không cân xứng, không cân đối
không tỷ lệ


/'ʌnprə'pɔ:ʃənl/

tính từ
không cân xứng, không cân đối
không tỷ lệ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.