Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unpedantic
unpedantic
[,ʌnpi'dæntik]
tính từ
không thuộc người thông thái rởm
không làm ra vẻ mô phạm


/'ʌnpi'dæntik/

tính từ
không thông thái rởm
không làm ra vẻ mô phạm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.