Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
univalent
univalent
[,ju:ni'veilənt]
danh từ
thể đơn vị
tính từ
(hoá học) có hoá trị một


/,ju:ni'veilənt/

tính từ
(hoá học) có hoá trị một

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.