Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ungraded
tính từ
không được sắp xếp, không được phân loại
không được lai giống
chất lượng kémungraded
['ʌn'greidid]
tính từ
không được sắp xếp, không được phân loại
không được lai giống
chất lượng kémGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.