Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unempowered
unempowered
[,ʌnim'pauəd]
tính từ
không cho quyền, không trao quyền, không cho phép


/'ʌnim'pauəd/

tính từ
không cho quyền, không trao quyền, không cho phép


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.