Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unaffiliated
unaffiliated
[,ʌnə'filieitid]
tính từ
không gia nhập vào, không liên kết


/'ʌnə'filieitid/

tính từ
không gia nhập vào, không liên kết


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.