Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
turn down
turn+down

[turn down]
saying && slang
refuse, not accept
Sal turned me down when I asked her to go to a movie. She refused.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.