Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tuberculin
tuberculin
[tju:'bə:kjulin]
danh từ
(y học) Tubeculin, vắc xin chống lao


/tju:'bə:kjulin/

danh từ
(y học) Tubeculin


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.