Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
travel bureau
danh từ
hãng (văn phòng) của người đại lý du lịchtravel+bureau
['trævl 'bjuərou]
Cách viết khác:
travel agency
['trævl'eidʒənsi]
như travel agencyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.