Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
trainoun
oyster young man, boy
noun, adj
male

[trai]
danh từ
oyster
young man, boy
danh từ, tính từ
maleGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.