Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
totally
phó từ
hoàn toàntotally
['toutəli]
phó từ
hoàn toàn
totaly blind
mù hoàn toàn
I totally forgot about it
Tôi hoàn toàn quên mất điều đó; tôi quên hẳn điều đóhoàn toàn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.