Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tipper


    Chuyên ngành kinh tế
máy cắt ngọn thuốc lá
thiết bị lật đảo
    Chuyên ngành kỹ thuật
thiết bị lật
xe ben
xe tự đổ
    Lĩnh vực: vật lý
cấu lật (goòng)
    Lĩnh vực: ô tô
toa lật
xe lật


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.