Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tighten up (on something)
tighten+up+(on+something)
thành ngữ tighten
tighten up (on something)
trở nên thận trọng, cảnh giác, nghiêm ngặt hơnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.