Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thuốc độcnoun
poison, toxic substance

[thuốc độc]
toxic drug; poison
Mũi tên có tẩm thuốc độc
Poisoned arrow
Thuốc độc này làm cho hệ thần kinh bị tê liệt
This poison results in the paralysis of the nervous systemGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.