Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thoát thânverb
to escape, to get out of

[thoát thân]
to escape; to run away; to get out of danger
Đừng cãi nữa! Hãy dựng lên một chứng cứ ngoại phạm! Đó là cơ hội duy nhất để thoát thân!
Stop arguing! Set up an alibi! It's the only chance to get out of danger!Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.