Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thi hànhverb
to carry out, to execute

[thi hành]
to carry out; to execute; to implementGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.