Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tham tàiadj
greedy for gain

[tham tài]
tính từ
greedy for gain
covertous, grasping, thirst for richesGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.