Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tha thứverb
to forgive, to pardon

[tha thứ]
to excuse; to forgive; to pardon
Xin Chúa tha thứ cho con!
(May) God forgive me!
Chàng quỳ dưới chân nàng xin nàng tha thứ
He fell at her feet to ask forgivenessGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.