Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thồnverb
to fill, to squeeze

[thồn]
động từ
to fill, to squeeze
danh từ
stuff, cram
như thuồnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.