Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thịnh trịadj
prosperous and peaceful

[thịnh trị]
tính từ
prosperous and peaceful
danh từ
peace and prosperityGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.