Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thư việnnoun
library

[thư viện]
library
Thư viện cho mượn sách về nhà
Lending library
Thư viện tham khảo
Reference library
Thư viện tổng hợp
General library
Thư viện chuyên ngành
Special library
Thư viện công cộng
Public library
Thư viện ảo
Virtual library
Thư viện điện tử
Electronic library
Thư viện phim / phần mềm
Film/software library
Thư viện dành cho người mù / người tàn tật
Library for the blind/the disabled
Người quản thủ thư viện
LibrarianGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.