Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thói tụcnoun
custom, routine

[thói tục]
danh từ
custom, routine, usage
theo thói tục
according to customGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.