Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thành ýnoun
good intention, good will

[thành ý]
danh từ
good intention, good will
sincere, honesty, fairness, fairdealingGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.