Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
terrorization
terrorization
[,terərai'zei∫n]
Cách viết khác:
terrorisation
[,terərai'zei∫n]
danh từ
sự làm khiếp sợ, sự khủng bố


/,terərai'zeiʃn/

danh từ
sự làm khiếp sợ, sự khủng bố

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.