Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tống cổverb
to drive out, to expel

[tống cổ]
to show somebody the door; to throw out; to expel; to give somebody the boot/sackGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.